„Żywe Muzeum” w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

„Żywe Muzeum” w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Klasa III TAK pod opieką p. J. Bułat i M. Straub oraz klasa II TAK pod opieką p. A.Drzał wzięły udział w grze terenowej „Żywe Muzeum” w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

„Organizatorami edukacyjnego przedsięwzięcia „Żywe Muzeum” byli:  Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie.

Projekt „Żywe Muzeum” skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podkarpackiego, a odbywał się w dniach 2-3 grudnia 2021 r. Celem projektu było popularyzowanie najnowszej historii Polski związanej z wprowadzeniem stanu wojennego, powstaniem NSZZ „Solidarność”, upowszechnianie miejsc historycznych związanych z lokalną społecznością oraz prezentowanie treści historycznych w nowoczesnej formie. Grupy zorganizowane, tj. uczniowie wraz z nauczycielami, poruszali się po terenie Rzeszowa, korzystając z mapek z naniesionymi stanowiskami 

Na tych stanowiskach uczniowie spotkali się z bezpośrednimi świadkami wydarzeń, wysłuchali wywiadów, obejrzeli wystawy i filmy. Po przebytej trasie uczestnicy zobowiązani byli wrzucić do urny w siedzibie IPN kupon, który otrzymali na starcie i wypełnili w trakcie wędrówki. 

W Żywym Muzeum wzięło udział 554 uczniów wraz z nauczycielami z 18 szkół, 9 z Rzeszowa i 9 z regionu rzeszowskiego.” (Źródło – IPN Rzeszów)

ZOBACZ ZDJĘCIA

Więcej na:

https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/154588,Gra-terenowa-Zywe-Muzeum-Rzeszow-2-3-grudnia-2021-r.html

https://photos.google.com/share/AF1QipO324qhuiHVE7H1DE_9yufnY22CZkhAoHpFBvIrXaH-ETmNrTNURgceRSGSdHDNeg?key=b19QNXZhMklhVTgzZ2ZSenFKNi1yLUJhTWhaU21B

https://www.oswiata.solidarnosc.rzeszow.pl/pl/post/1303/zywe-muzeum-w-40-rocznice-wprowadzenia-stanu-wojennego

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl