„ZSA dla KLIMATU” Webinary dla uczniów szkół podstawowych

„ZSA dla KLIMATU” Webinary dla uczniów szkół podstawowych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE ONLINE
ZESPOŁU SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI

„ZSA DLA KLIMATU” WEBINARY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
(TRWAJĄ DO 45 MINUT)

1. LASY, ZNACZENIE DLA ŚRODOWISKA I SPOŁECZEŃSTWA; TECHNIK LEŚNIK – NOWY KIERUNEKw Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Rzeszowie –
DR HAB. INŻ. TOMASZ DUDEK, PROF. UR

12.05.2021 ŚRODA godzina 11.00

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmNkZDIxNjEtYzBjZS00YjE4LWJhMDQtYzdiZTI0MzI5N2Nk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b%22%2c%22Oid%22%3a%22d9d8be46-550b-4cab-9b00-00bdcf3758fc%22%7d

2. EKOOGRÓD – najważniejsze czynniki projektowania i pielęgnacji w zgodzie z naturą dla przeciwdziałania zmian klimatu – MGR INŻ. JOANNA BUŁAT & MGR INŻ. MARTA STRAUB

13.05.2021 CZWARTEK godzina 12.00

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTMzMjBlOGYtMTUyYy00ZDg2LWJiMDMtYzk0M2E4ZDg0OTEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2252cf6e3d-1cb6-4264-b828-bcad7c1ab26a%22%2c%22Oid%22%3a%229302cd31-6e6f-491b-abc0-a258f9747521%22%7d

3. ZERO WASTE dla klimatu oraz NIE TAKI CHWAST STRASZNY – tanie, zdrowe i smaczne dania z chwastami z naszych ogrodów – MGR MAGDALENA ZAJĄC &
MGR ANITA DRZAŁ

14.05.2021 PIĄTEK godzina 12.00

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWNiYmU5YWItZDJkMS00NmI0LTkyYjktMzA4YWU4MDc0Mjdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2252cf6e3d-1cb6-4264-b828-bcad7c1ab26a%22%2c%22Oid%22%3a%22d5f62829-1098-4a8d-9caf-b797c092c7c1%22%7d

4. ZSA – LAST MINUTE – przyrodnicze kierunki przyszłości w ZSA. Owady pożyteczne jako last minute dla ZIEMI – MGR INŻ. MARTA BANAŚ & MGR MAŁGORZATA WANAT

14.05.2021 PIĄTEK godzina 13.00

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjc1YzRiODctMjBmZC00Mjg0LWE3MzQtNjkzNjIxZWUxZWQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2252cf6e3d-1cb6-4264-b828-bcad7c1ab26a%22%2c%22Oid%22%3a%22bbb6efc9-be52-43cb-a295-eee30e8f752f%22%7d

ZAPRASZAMY 🙂

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl