Wywiadówki

WYWIADÓWKI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

  1. Spotkanie z Rodzicami wszystkich klas: 10 września 2020
  2. Spotkanie z Rodzicami wszystkich klas: 12.11.2020
  3. Spotkanie z Rodzicami klasy maturalnej: 14.12.2020 (wyniki klasyfikacji śródrocznej)
  4. Spotkanie z Rodzicami klas I-III: 10.02.2021 (wyniki klasyfikacji śródrocznej)
  5. Spotkanie z Rodzicami klasy maturalnej: 25.03.2021
  6. Spotkanie z Rodzicami klas I-III: 22.04.2021
W roku szkolnym 2020/2021 spotkania z Wychowawcami odbywają się w formie zdalnej,
za pomocą platformy MS Teams.

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
w Rzeszowie