Wywiadówki

WYWIADÓWKI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

  1. Spotkanie z Rodzicami wszystkich klas: 09 września 2021
  2. Spotkanie z Rodzicami klas I-IV: 18.11.2021
  3. Spotkanie z Rodzicami klasy maturalnej: 16.12.2021 (wyniki klasyfikacji śródrocznej)
  4. Spotkanie z Rodzicami klas I-III: 20.01.2022 (wyniki klasyfikacji śródrocznej)
  5. Spotkanie z Rodzicami klasy maturalnej: 24.03.2022
  6. Spotkanie z Rodzicami klas I-III: 21.04.2021
 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl