Wykład fundacji „W Krajobrazie”

Wykład fundacji „W Krajobrazie”

Uczniowie klasy pierwszej, kształcący się w zawodzie technika architektury krajobrazu, wzięli udział w wykładzie fundacji „W KRAJOBRAZIE” (w ramach projektu „Edukacja dla klimatu”) na temat tworzenia ekoogrodów i ich wpływu na krajobraz i klimat. Spotkanie zorganizowała pani Joanna Bułat.

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
w Rzeszowie