Technik Ogrodnik

Z uprawą winorośli i winiarstwem

Technikum Nr 13 wchodzi w skład
Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości
im. Mikołaja Kopernika

Zawód technika ogrodnika jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy.  Polecany jest tym wszystkim, którzy chcieliby projektować i zakładać ogrody przydomowe, produkować warzywa i rośliny ozdobne, prowadzić plantacje i sady owocowe oraz własne gospodarstwo ogrodnicze o charakterze produkcyjnym lub usługowym.

Według prognoz specjalistów zajmujących się badaniem rynku pracy technicy ogrodnicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”.

Informacje dodatkowe

W programie  kształcenia bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii T,  przygotowujący ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą. Zajęcia praktyczne będą odbywać się w przedsiębiorstwach ogrodniczych, w gospodarstwach ogrodniczych prowadzących produkcję integrowaną oraz w gospodarstwie szkolnym. Uczeń ma możliwość nauki florystyki podczas zajęć dodatkowych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • kwalifikacja 1: O RL.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
 • kwalifikacja 2: RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • planowania i wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych;
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą; 
 • planowania i zakładania terenów zieleni;
 • projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych.

Technik ogrodnik znajdzie zatrudnienie w:

 • ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, 
 • w biurach i instytucjach zajmujących się marketingiem ogrodniczym,
 • kwiaciarniach i firmach zajmujących się dekoracjami roślinnymi, bukieciarstwem
  i florystyką,
 •  gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni,
 • ogrodnictwach ekologicznych,
 • gospodarstwach z uprawami roślin zielarskich i grzybów jadalnych,
 • ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się urządzaniem, projektowaniem
  i pielęgnowaniem terenów zieleni,  
 • biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się konserwacją
  i pielęgnacją terenów zieleni,
 • zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu (np. pilarek spalinowych, kosiarek, ciągnika) jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach,
 • własnych indywidualnych  gospodarstwach ogrodniczych, np. plantacjach, sadach, szkółkach roślin ozdobnych oraz kwiaciarniach i firmach wykonujących dekoracje roślinne.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.pl