Szkolenie z konserwatorem zabytków

Szkolenie z konserwatorem zabytków

Wolontariusze ZSA, biorący udział w projekcie „Historie (nie)znane – ludzie (nie)zapomniani…” realizowanym przez Stowarzyszenie CRAS we współpracy z Zespołem Szkół Agroprzedsiębiorczości i parafią rzymsko – katolicką w Kamionce Bużańskiej na Ukrainie,  uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu konserwatorskim z zakresu małej architektury z kamienia, przeprowadzonym przez pana Tomasza Dziurawca. 
 
Szkolenie było jednym z zadań projektowych finansowanym przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego „Polonika”.

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl