#SzkołaPamięta

#SzkołaPamięta

Jak co roku, z okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, społeczność ZSA uczciła pamięć nieżyjących już uczniów i nauczycieli, szczególnie tych, którzy zginęli, walcząc w obronie Ojczyzny, poprzez złożenie kwiatów pod pomnikami szkolnymi, zapalenie zniczy i krótką modlitwę.
Jednocześnie był to finał akcji Szkoła Pamięta 2021, której koordynatorką w ZSA była pani Anita Drzał.
Zobacz zdjęcia:

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl