Spotkanie z ornitologiem

Spotkanie z ornitologiem

Dnia 19 stycznia w naszej szkole odbyło się spotkanie z ornitologiem Panem Grzegorzem Totą, absolwentem kierunku „Biologia i Geologia spec. Ochrona Przyrody” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nasz gość w niezwykle ciekawy sposób podzielił się z młodzieżą wiedzą dotyczącą ochrony ptaków, sposobów dokarmiania, przepisów prawnych w zakresie ochrony gatunkowej w kontekście wycinki drzew oraz zmian warunków mieszkaniowych siedzib ludzkich. Przybliżył sylwetki wielu gatunków, szczególnie tych, które zimują w Polsce lub przylatują do nas na okres zimy. Ta lekcja była niezwykle cenną, zważywszy na fakt, że szkoła znajduje się w otoczeniu starodrzewu przyciągającego wielu ptasich mieszkańców.

Spotkanie zorganizowała pani Marta Banaś.

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl