Projekt „Zbieramto w szkole” w ZSA

Projekt „Zbieramto w szkole” w ZSA

 

W ubiegłym roku szkolnym nasza Szkoła przystąpiła do udziału w projekcie ekologiczno-charytatywnym „Zbieramto w szkole”. To cenna inicjatywa oparta na zasadzie „zbieraj – pomagaj – odbieraj nagrody”.
Podczas akcji zbierane są m.in. surowce wtórne, a środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży są przekazywane na wsparcie projektów misyjnych: budowę studni w Czadzie oraz pomoc dzieciom z domów dziecka na Filipinach i w Boliwii. Za udział w programie uczniowie otrzymują nagrody. 

W ZSA w ramach akcji „Zbieramto w szkole” kontynuujemy zbiórkę zużytych baterii. Materiały te można składać w specjalnie przygotowanych na ten cel pojemnikach na terenie naszej szkoły (sutereny i parter).

„Dzięki zbiórkom możliwa jest dwojaka pomoc. Pomagamy środowisku, aby jak najmniej niebezpiecznych odpadów trafiało na wysypiska śmieci. Edukujemy ekologicznie dzieci i młodzież. Jednocześnie możemy pomagać sercańskim misjonarzom w Afryce czy Azji np. w budowie studni lub fundowaniu stypendiów szkolnych dzięki darowiznom od firm recyklingowych”.

Akcję prowadzi Zgromadzenie Księży Sercanów. Więcej informacji znajdziecie na stronach https://www.zbieramtowszkole.pl/ i http://zbieramto.pl
  Koordynatorem akcji na terenie ZSA jest pani Małgorzata Wanat     

                          ZACHĘCAMY DU UDZIAŁU W PROJEKCIE 🙂

logo

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl