Produkuj odpady, a nie śmieci! Kultura segregacji odpadów

Produkuj odpady, a nie śmieci! Kultura segregacji odpadów

Młodzi technicy ochrony środowiska przypominają niektóre zasady kultury segregacji

Przetworzenie ma znaczenie!

Segregując, dajesz odpadom drugie życie. Zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi ograniczamy zanieczyszczenie, emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych.

Wyrzucenie ma znaczenie!

Sprawdź zasady segregowania panujące w Twojej gminie i zapamiętaj, co wyrzucamy do konkretnego pojemnika. Oddawaj do PSZOKu zużyty sprzęt elektroniczny, baterie, akumulatory, gruz, odpady niebezpieczne. Przeterminowane leki oddawaj do aptek.

Oznaczenie ma znaczenie! – informacje
o pochodzeniu,  surowcu,  z którego zostały  zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.

 

https://dzienbezsmiecenia.pl/zasady-segregacji/

 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl