Pomoc psychologiczna dla Uczniów, Rodziców, Nauczycieli…

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie zaprasza do kontaktu z psychologami i psychoterapeutami uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego – tel. 17 863-53-89

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
w Rzeszowie