Poczta Walentynkowa

Poczta Walentynkowa

Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował, jak co roku, Szkolną Pocztę Walentynkową. Pomimo tego, że musiała się odbyć w formie zdalnej, przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem i przyniosło wszystkim dużo radości i uśmiechu. Prezentujemy walentynki udostępnione przez Adresatów tutaj.

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
w Rzeszowie