Pedagog

Godziny Pracy pedagoga w roku szkolnym 2020/2021:

W czasie trwania nauki zdalnej pedagog szkolny (pani Ewa Bar) pełni stały dyżur pod numerem telefonu 693 538 388
w poniedziałki i środy od godziny 9.00 do 17.00.

Spotkania konsultacyjne można ustalać również za pomocą MS Teams: ewabar.789

Ostatnie wiadomości

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl