Pedagog

Godziny Pracy pedagoga w roku szkolnym 2021/2022:

Ostatnie wiadomości

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl