OKO na Klimat – nowy projekt w ZSA

OKO na Klimat – nowy projekt w ZSA

„Oko na klimat” to dwuletni projekt realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Ekoskop w Rzeszowie i Miasto Rzeszów. Jego celem jest stworzenie obywatelskiej platformy wymiany myśli na temat zmian klimatycznych i zagrożeń, jakie one przynoszą. Projekt jest finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny, a jego realizacja zakłada prowadzenie szerokiej edukacji wśród mieszkańców Rzeszowa na temat coraz bardziej realnej katastrofy ekologicznej, która zagraża całemu globowi.
W ramach projektu „OKO na Klimat” w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości powstał Klub Liderów dla Klimatu, którego opiekunem jest pani Joanna Bułat, koordynująca wszystkie działania szkoły związane z uczestnictwem w tym przedsięwzięciu. Inauguracja Klubu miała miejsce 22 marca 2022 i była połączona ze szkoleniem dla nauczycieli ZSA na temat zmian klimatycznych, przeprowadzonym przez pana Mirosława Ruszałę z Ekoskopu.

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl