Ogród Deszczowy w ZSA

Ogród Deszczowy w ZSA

Ogród deszczowy infiltrujący w gruncie został zlokalizowany od strony południowej budynku szkoły. Projekt koncepcyjny tego miejsca o powierzchni 4m² wykonała Natalia –  absolwentka Technikum Nr 13, kształcąca się na kierunku architektura krajobrazu. 

Ogrodem deszczowym nazywa się nasadzenia roślin w gruncie o zwiększonej przepuszczalności , które zbierają wodę deszczową. Dzięki takim ogrodom mniej wody spływa z powierzchni nieprzepuszczalnych do kanalizacji, co przyczynia się do zwiększenia ilości wody w krajobrazie, zapobiega obniżaniu poziomu wód gruntowych i lokalnym podtopieniom w trakcie opadów nawalnych.

Infiltracja polega na powolnym grawitacyjnym przesiąkaniu wody w głąb ziemi. Zastosowane warstwy kruszyw wypełniają nieckę ziemną, która stanowi tymczasowy zbiornik retencyjny.

W proces budowy zaangażowani byli uczniowie z klas trzecich kształcący się w zawodzie technika architektury krajobrazu.

Dziękujemy  projektantce tego miejsca, jak również Urzędowi Miasta Rzeszowa (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) za sfinansowanie zapotrzebowania na materiały.

Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu z ramienia ZSA jest pani Joanna Bułat 🙂 

Zobacz etapy tworzenia naszego ogrodu deszczowego: https://photos.app.goo.gl/kmvt9m8NVNNoqxT69

Zobacz zdjęcia: https://photos.app.goo.gl/kmvt9m8NVNNoqxT69

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl