OGŁOSZENIE!

Zmiany w organizacji roku szkolnego 2020/2021:

  1. Konferencja klasyfikacyjna 4 TAO – 09.12.2020
  2. Spotkanie z rodzicami uczniów klasy 4 TAO (wyniki klasyfikacji śródrocznej – online) – 14.12.2020
  3. Klasowe spotkania wigilijne ze świątecznym kolędowaniem oraz udział w przedstawieniu świątecznym (online) – 18.12.2020
  4. Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 21.12.2020 – 22.12.2020 (zamiast 4.01.2021 – 5.01.2021)
  5. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2020 – 01.01.2021
  6. Ferie zimowe: 04.01.2021 – 17.01.2021
  7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (RL.22, RL.09) – 11.01.2021 i 12.01.2021
  8. Próbny egzamin maturalny: 18.01.2021 – 22.01.2021
  9. Konferencja klasyfikacyjna – 03.02.2021
  10. Spotkanie z rodzicami uczniów klas 1-3 (wyniki klasyfikacji śródrocznej online): 10.02.2021

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
w Rzeszowie