„Odpady to nie śmieci, to surowce! #WidzęWięcej”

„Odpady to nie śmieci, to surowce! #WidzęWięcej”

 👉Przyłączamy się do akcji Dzień bez Śmiecenia.  👍🌍♻To edukacyjna kampania społeczna, której głównym celem jest rozpowszechnianie prawidłowych zasad segregowania odpadów. Hasło tegorocznej kampanii: „Odpady to nie śmieci, to surowce! #WidzęWięcej” oddaje istotę selektywnej zbiórki odpadów. 👍♻👍♻👍♻

Dowiedz się więcej:
https://www.facebook.com/dzienbezsmiecenia

https://dzienbezsmiecenia.pl/

https://www.instagram.com/dzienbezsmiecenia365/

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl