Technik ochrony środowiska

Z innowacją pedagogiczną: "Elementy dietetyki i zielarstwa & ZERO WASTE"

Technikum Nr 13 wchodzi w skład
Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości
im. Mikołaja Kopernika

W Technikum Nr 13 kształcimy młodzież w zawodzie technika ochrony środowiska we współpracy z Politechniką Rzeszowską i Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie.

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego kierunek:

W dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej ochrona środowiska jest kierunkiem przyszłościowym. Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży. To kierunek zamawiany przez wyższe uczelnie i promowany stypendiami finansowymi.
W związku z pozyskiwaniem środków z UE na uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, poszukiwani są na rynku pracy specjaliści tej branży. Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub znaleźć zatrudnienie w placówkach zajmujących się ochroną środowiska.

Informacje dodatkowe

W ramach innowacji pedagogicznej „Elementy dietetyki i zielarstwa & ZERO WASTE” realizowane są dwa dodatkowe przedmioty: podstawy dietetyki (klasa druga) oraz wybrane zagadnienia z zielarstwa (klasa trzecia), które wprowadzają podstawy wiadomości i umiejętności z zakresu dietetyki, zielarstwa, zdrowego odżywiania i kuchni zero waste. Przedmioty dotyczą wpływu odżywiania na zdrowie ludzi oraz możliwości pozyskiwania roślin dla celów zdrowotnych. Dyscypliny będą wprowadzane tak, aby uświadamiać uczniom, że człowiek ma nie tylko wpływ na środowisko i jego ochronę, ale jest też istotnym elementem tego środowiska, a jego zdrowie jest uwarunkowane przede wszystkim przez to, co go otacza i co je i skąd pozyskuje produkty. 

Realizacja tych przedmiotów obejmuje następujące tematy:

KLASA DRUGA – Podstawy dietetyki

 1. PODSTAWY DIETETYKI 
 • Zasady racjonalnego żywienia;  
 • Składniki pokarmowe i ich rola w żywieniu człowieka zdrowego i chorego.  
 • Metabolizm składników pokarmowych;  
 • Źródła pokarmowe składników odżywczych;  
 • Wartość energetyczna i odżywcza napojów i potraw; 
 • Tabele składu i wartości odżywczej;  
 • Normy żywienia; 
 • Dzienne racje pokarmowe;  
 • Charakterystyka produktów spożywczych. 
 • Zasady planowania jadłospisów;  
 • Cele i założenia żywienia dietetycznego.  
 • Błędy żywieniowe;  
 • Zmiany w sposobie żywienia; 
 • Składniki nieodżywcze i używki;  
 • Rodzaje diet;
 • Zasady i założenia diet;  
 • Choroby dietozależne 
 • Alternatywne metody żywienia; 

2. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I ZDROWE ODŻYWIANIE

 • Receptury potraw i napojów;  
 • Produkty spożywcze;  
 • Metody i techniki obróbki wstępnej;  
 • Etapy przygotowania potraw;  
 • Techniki kulinarne;  
 • Sposoby przechowywania żywności;  
 • Przestrzeganie wymagań sanitarnohigienicznych obowiązujących podczas sporządzania, przechowywania i ekspedycji potraw; 
 • Zmiany wartości odżywczej żywności zachodzące w czasie jej przechowywania; 
 • Wpływ środowiska naturalnego i jego zanieczyszczeń na stan zdrowia człowieka;  
 • Analiza przyczyn i skutków chorób cywilizacyjnych; 
 • Metody i formy nauczania racjonalnego żywienia;  
 • Zasady zdrowego stylu życia;  
 • Profilaktyka i promocja zdrowia;  
 •  Problematyka uzależnień od alkoholu, narkotyków i tytoniu;  
 • System promocji zdrowia w Polsce, Europie i na świecie;

3. ZASADY KUCHNI ZERO WASTE 

 • Zasady kuchni zero waste – jak nie marnować żywności?
 • Panowanie jadłospisów na kilka dni.
 • Planowanie zakupów i sporządzanie listy potrzebnych produktów. 
 •  Odpowiednie przechowywanie produktów. 
 • Kupuj lokalnie!
 • Dzielenie się jedzeniem. 
 • And least but not last – wykorzystuj resztki w kuchni!  
 • Przykładowe przepisy. 
 • Ograniczanie kupowania nadmiernych ilości. 
 • Przetwarzanie, wykorzystywanie resztek. 

KLASA TRZECIA – Wybrane zagadnienia z zielarstwa

 1. PODSTAWY ZIELARSTWA (ćwiczenia kameralne i terenowe)
 • Klucze rozpoznawania roślin zielarskich. 
 • Oznaczanie roślin z kluczem. 
 • Bezpieczeństwo stosowania ziół i interakcje zielarskie. 
 • Działanie wybranych substancji roślinnych. 
 • Zarys historii zielarstwa.
 • Rośliny przyprawowe i aromatyczne. 
 • Drzewa i krzewy lecznicze. 
 • Mieszanki roślinne – aromatyczne, herbaciane, przyprawowe.
 • Ziołolecznictwo Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
 • Aromaterapia i olejki eteryczne.
 • Fitoterapia i jej zastosowanie. 
 • Przechowywanie i obrót produktami zielarskimi i wyrobami medycznymi.
 • Egzotyczne rośliny lecznicze. 
 • Produkcja naturalnych kosmetyków – działanie lecznicze. 
 • Nalewki lecznicze. 
 • Ziołolecznictwo. 
 • Witaminy i składniki mineralne w roślinach. 
 • Właściwości wybranych roślin leczniczych.

2. WARSZTATY ZIELARSKIE

 • Spacery botaniczne terenowe. 
 • Rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie – warsztaty i zajęcia terenowe. 
 • Bushcraft – zajęcia terenowe z zakresu przetrwania w lesie, z wykorzystaniem żywieniowym i leczniczym roślin leśnych i łąkowych. 
 • Kiszonki i zakwasy chlebowe – czyli o naturalnych metodach konserwacji żywności. 
 • Dzika kuchnia.
 • Botaniczne warsztaty kosmetyczne. 
 • Kosmetyczne przetwórstwo zielarskie.  
 • Nalewki lecznicze. 
 • Warsztaty z przygotowania kadzideł i ziołowych mieszanek zapachowych. 
 • Oleje w diecie – wytwarzanie, zastosowanie, przepisy. 
 • Historia receptur klasztornych, zioła w medycynie ludowej, zioła do zadań specjalnych.  
 • Maści ziołowe. 
 • Fitoterapia. 
 • Wprowadzenie do etnobotaniki.
 • Pozyskiwanie i przetwórstwo roślinnych substancji aktywnych. 
 • Kremy, maści, masła wykorzystywane w kosmetyce i lecznictwie.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • kwalifikacja 1: RL.08. Ocena stanu środowiska
 • kwalifikacja 2: RL.09. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • badania stanu środowiska;
 • monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby;
 • sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby;
 • planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami;
 • planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

Technik ochrony środowiska znajdzie zatrudnienie w:

 • ośrodkach badań i kontroli środowiska,
 • zakładach produkcyjnych o ciągach technologicznych powodujących zanieczyszczenie środowiska, np. elektrociepłownie, zakłady chemiczne, produkujące żywność, materiały budowlane itp.,
 • organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska,
 • stacjach sanitarno – epidemiologicznych,
 • organach administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska,
 • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
 • biurach projektowych,
 • laboratoriach,
 • prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl