Technik ochrony środowiska

Z innowacją pedagogiczną: "Elementy dietetyki i zielarstwa & ZERO WASTE"

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego kierunek:

W dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej ochrona środowiska jest kierunkiem przyszłościowym. Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży. To kierunek zamawiany przez wyższe uczelnie i promowany stypendiami finansowymi.
W związku z pozyskiwaniem środków z UE na uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, poszukiwani są na rynku pracy specjaliści tej branży. Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub znaleźć zatrudnienie w placówkach zajmujących się ochroną środowiska.

Informacje dodatkowe

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • kwalifikacja 1: RL.08.   Ocena stanu środowiska
 • kwalifikacja 2: RL.09.  Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • badania stanu środowiska;
 • monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby;
 • sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby;
 • planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami;
 • planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

Technik ochrony środowiska znajdzie zatrudnienie w:

 • ośrodkach badań i kontroli środowiska,
 • zakładach produkcyjnych o ciągach technologicznych powodujących zanieczyszczenie środowiska, np.elektrociepłownie, zakłady chemiczne, produkujące żywność, materiały budowlane itp.,
 • organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska,
 • stacjach sanitarno – epidemiologicznych,
 • organach administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska,
 • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
 • biurach projektowych,
 • laboratoriach,
 • prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl