Nauczanie zdalne od 20 grudnia do 9 stycznia

Nauczanie zdalne od 20 grudnia do 9 stycznia

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z ogłoszonymi decyzjami władz państwowych informujemy: 
1. Od poniedziałku, 20 grudnia br. – do środy 22 grudnia br. oraz od poniedziałku 03.01.2022r. do piątku 07.01.2022r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów szkół podstawowych. Tym samym do 07 stycznia 2022r. potrwa zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów wszystkich klas (od I-VIII).
2. Oznacza to, że uczniowie – od 20 grudnia br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.
3. Według informacji ministerstwa – po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.
4. Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r.

Dowiedz się więcej…

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl