Nauczanie zdalne od 19 października 2020

Od poniedziałku, 19 października br. uczniowie ZSA przejdą na tryb kształcenia na odległość, zgodnie z planem lekcji w e-Dzienniku.
 Wyjątek stanowią zajęcia praktyczne (prace w terenie, nauka jazdy ciągnikiem), które będą prowadzone stacjonarnie. Jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć praktycznych zdalnie, wówczas te zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o czym uczniowie będą informowani na bieżąco za pomocą Ms Teams.

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
w Rzeszowie