Nauczanie hybrydowe od 17 maja

Nauczanie hybrydowe od 17 maja

Zgodnie z wytycznymi MEN, od 17 maja 2021 do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klasy 1 TAK, a od 18 maja (po zakończeniu praktyki zawodowej) klasy: 2 TAK i 3 TAK.

Podczas nauki w szkole wszystkich uczniów i pracowników obowiązują zasady sanitarne zawarte w Wytycznych  MEiN, MZ i GIS.

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl