Branżowa Szkoła I Stopnia  Nr 1

wchodzi w skład Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie.


W roku szkolnym 2018/2019 młodzież kształcić się będzie w zawodach:

  • ogrodnik,
  • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

 

Uczniowie klasy kształcącej w zawodzie ogrodnik zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin ozdobnych i przyprawowych. Uczą się prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą oraz wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych. Odbywają zajęcia praktyczne w gospodarstwie szkolnym lub przedsiębiorstwach ogrodniczych. Praktyki zawodowe realizowane są we współpracy z najlepszymi przedsiębiorstwami tej branży na terenie Rzeszowa i okolic.

Zgodnie z informacjami z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie ogrodnicy są grupą zawodową poszukiwaną na rynku pracy. Zawód ogrodnik uprawnia do dziedziczenia gospodarstw rolnych
i pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej np.
w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.


Uczniowie klasy kształcącej w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania prac związanych z użytkowaniem i obsługą pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej oraz ocenianiem ich stanu technicznego. W ramach programu nauczania  uczą się prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych.

Zawody: ogrodnik i mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych uprawniają do dziedziczenia gospodarstw rolnych i pozyskiwania funduszy  z Unii Europejskiej np.: w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

 

Historia szkoły w pigułce

    Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości jest szkołą mającą ponad 100-letnią historię i ogromne tradycje. Szkoła wybudowana została na początku XX wieku, pierwszy dzwonek rozbrzmiał w roku 1906. Technikum w Zespole Szkół istnieje od roku 1952. Absolwenci naszej szkoły pracują i zajmują kierownicze stanowiska w wielu instytucjach administracji samorządowej i państwowej oraz związanych z agroprzedsiębiorczością. Wielu prowadzi z powodzeniem własne firmy.
    Szkoła usytuowana jest atrakcyjnie w bogatym w starodrzew kompleksie ogrodowo-parkowym. Szata roślinna parku i ogrodu szkolnego obfituje w ciekawe gatunki i odmiany drzew oraz krzewów
i roślin ozdobnych krajowych i zagranicznych. Jest to ulubione miejsce wypoczynku naszych uczniów
i baza do kształcenia praktycznego architektów krajobrazu.
Szkoła była zawsze widoczna
w środowisku lokalnym. Od zarania swego istnienia wysoko oceniano ją za dużą aktywność oświatową, społeczną i kulturalną.
Tradycją szkoły jest wychowanie patriotyczne, wyrabianie szacunku i miłości do Ojczyzny i "małych ojczyzn", kultywowanie tradycji, kształtowanie postaw szacunku do pracy, działalność charytatywna uczniów.
    Mury naszej szkoły opuściło wiele pokoleń absolwentów. Tradycją rodzinną wielu z nich stało się posyłanie swoich dzieci właśnie do tej szkoły, którą zawsze wspominają życzliwie i z sentymentem.