Międzynarodowy Dzień Ptaków 2021

Międzynarodowy Dzień Ptaków 2021

Ptaki od zawsze fascynowały ludzi, umiejętność latania jest dla nas inspiracją. Niestety, rośnie liczba zagrożeń, które powodują, że ich populacja się zmniejsza. Międzynarodowy Dzień Ptaków ma zwrócić uwagę na ten problem. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły, kształcący się w zawodzie technika ochrony środowiska, pod kierunkiem pani Magdaleny Zająć, przygotowali projekty nie tylko na temat ptasich zwyczajów, ale także współczesnych zagrożeń dla życia tych wspaniałych zwierząt.

Zobacz prace naszych uczniów …

International Bird Day obchodzony jest corocznie od 1906 roku, a ustanowiony został podczas ratyfikacji Konwencji o Ochronie Ptaków Pożytecznych dla Rolnictwa z 19 marca 1902 r. Była to pierwsza międzynarodowa konwencja o ochronie ptaków. Polska przystąpiła do niej w 1932 roku. Dziś ptaki są chronione poprzez unijną Dyrektywę Ptasią, która ma na celu ochronę wszystkich istniejących populacji dzikich ptaków występujących w UE.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków: https://otop.org.pl/o-nas/

https://jestemnaptak.pl/artykul/miedzynarodowy-dzien-ptakow

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl