„Lekcje z Temidą”

„Lekcje z Temidą”

Klasa IV TAO wzięła udział w spotkaniu online z radcą prawnym, w ramach programu „Lekcje z Temidą”. Szkoła otrzymała też certyfikat potwierdzający udział w Ogólnopolskim Programie przeciwdziałania przyczynom przestępczości skierowanym do dzieci i młodzieży”, finansowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Informacje o programie: „To nieodpłatny program edukacyjny, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży. Podczas naszych zajęć kształtujemy i umacniamy szacunek do prawa oraz promujemy postawy proobywatelskie”
Dowiedz się więcej…

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl