KIERUNKI

Kierunki kształcenia
w Technikum nr 13 i Branżowej szkole I stopnia nr 1

Technik Leśnik

Technik to leśnik osoba, która zarządza, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu; dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonania określonych prac; sporządza szacunki brakarskie, kieruje zabiegami pielęgnacyjnymi.

Technik Architektury Krajobrazu

Technicy architektury krajobrazu należą do grupy pracowników poszukiwanych na rynku pracy. Technik architektury krajobrazu zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i pielęgnacją ogrodów, terenów zieleni miast i obszarów wiejskich, aranżacją tarasów i balkonów, wykonywaniem dekoracji roślinnych wnętrz i kompozycji okolicznościowych.

Technik Ochrony środowiska

W dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej ochrona środowiska jest kierunkiem przyszłościowym. Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży. To kierunek zamawiany przez wyższe uczelnie i promowany stypendiami finansowymi.

Ogrodnik

Zawód ogrodnika jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby mieć kontakt z produkcją roślin, uprawiać kwiaty, krzewy i drzewa, dbać o tereny zieleni, zakładać małe i duże ogrody, rabaty kwiatowe, szkółki roślin ozdobnych, a także obsługiwać maszyny i urządzenia wykorzystywane w ogrodnictwie.

Technik Ogrodnik

Zawód technika ogrodnika jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Polecany jest tym wszystkim, którzy chcieliby projektować i zakładać ogrody przydomowe, produkować warzywa i rośliny ozdobne, prowadzić plantacje i sady owocowe oraz własne gospodarstwo ogrodnicze o charakterze produkcyjnym lub usługowym.

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl