Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości
im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie 

Lp.

Nazwa, rodzaj imprezy, wydarzenia

Termin

Odpowiedzialny

   1.          

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2021

Ewa Syrylak,
Anita Drzał

   2.          

Posiedzenie Rady Pedagogicznej:

–  przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego

13.09.2021

Ewa Syrylak

   3.          

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas:

–  wybory Rady Rodziców

–  przedstawienie WSO i PSO

–  uchwalenie programów wychowawczych klas I

–  przedstawienie harmonogramu i organizacji egzaminów maturalnych, egzaminu zawodowego

09.09.2021

 

Ewa Syrylak

Wychowawcy klas:

Marta Banaś

Ewa Kielar

Marta Straub

Eliza Kozdrańska

Małgorzata Wanat

   4.          

Ślubowanie klasy I

Wrzesień 2021

Ewa Syrylak

Marta Banaś

Anita Drzał

   5.          

Zespoły przedmiotowe:

–      analiza egzaminów: maturalnego i z kwalifikacji zawodowych,

–   analiza egzaminu ósmoklasisty

22.09.2021

Przewodniczący zespołów

   6.          

Obchody Święta Edukacji Narodowej

13.10.2021

Małgorzata Wanat

   7.          

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

15.10.2021.

 

   8.          

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

10.11.2021

Ewa Kielar
Kinga Franczak

Magdalena Zając

   9.          

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych12.11.2021. 
10.          

Spotkanie z rodzicami klas I-III:

–      informacje o wynikach w nauce i frekwencji,

18.11.2021

Wychowawcy klas I-III

11.          

Matura próbna

listopad 2021

Ewa Syrylak

12.          

Mikołajkowe akcje charytatywne

grudzień 2021

Wychowawcy klas

13.          

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (OGR.03, RL.22)

grudzień 2021

Marta Banaś

Joanna Bułat

Marta Straub

14.          

Konkurs na kompozycję okolicznościową

grudzień 2021

Kwiecień 2022

Marta Straub

15.          

Konferencja klasyfikacyjna klasy maturalnej

09.12.2021

Ewa Syrylak

16.          

Spotkanie z rodzicami:

wyniki klasyfikacji śródrocznej klasy maturalnej

16.12.2021

Małgorzata Wanat

17.          

Wigilie klasowe ze świątecznym kolędowaniem

22.12.2021

Ewa Kielar

Marta Straub

Eliza Kozdrańska

Małgorzata Wanat

Marta Banaś

18.          

Jasełka

22.12.2021

Eliza Kozdrańska

Piotr Binduga

Marek Kotwa

19.          

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2021–02.01.2022

 

20.          

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

07.01.2022

 

21.          

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (OGR.03, RL.22)

–      część pisemna

–      część praktyczna

 

10.01.2022 – 15.01.2022

 

Ewa Syrylak

22.          

Konferencja klasyfikacyjna klas I-III

12.01.2022

Ewa Syrylak

Wychowawcy klas I-III

23.          

Spotkanie z rodzicami klas I-III:

–      wyniki klasyfikacji śródrocznej

20.01.2022

Wychowawcy klas I-III

24.          

Zespoły przedmiotowe:

–   analiza wyników klasyfikacji śródrocznej,

–   analiza frekwencji,

–   analiza próbnego egzaminu maturalnego.

24.01.2022

Przewodniczący zespołów

25.          

Konferencja podsumowująca pracę szkoły w I semestrze

26.01.2022

Ewa Syrylak

26.          

Ferie zimowe

14.02-27.02.2022

 

27.          

Spotkanie z rodzicami klasy maturalnej

24.03.2022

Małgorzata Wanat

28.          

Konkurs „Mistrz dedukcji”

marzec 2022

Kinga Franczak

29.          

Dzień Patrona Szkoły:

–        Dzień Kultury Europejskiej

22.03.2022

Katarzyna Stęchły,

Ewa Kielar,
Marta Banaś

30.          

Wiosenna przerwa świąteczna

14 –19.04.2022

 

31.          

Spotkanie z rodzicami klas I-III

21.04.2022

Wychowawcy klas I-III

32.          

Konferencja klasyfikacyjna klasy maturalnej

25.04.2022

Ewa Syrylak

Małgorzata Wanat

33.          

Zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej

29.04.2022

Marta Straub

Małgorzata Wanat

34.          

Obchody z okazji Konstytucji 3-go Maja

29.04.2022

Marta Banaś

35.          

Egzamin maturalny:

–       j. polski

–       matematyka

–       j. angielski

04-06.05.2022

Ewa Syrylak

36.          

Dni wolne w czasie matur

04- 06.05. 2022

Ewa Syrylak

37.          

Konferencja klasyfikacyjna:

–        klasyfikacja,

–        ustalenie terminów egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych

14.06.2022

Ewa Syrylak

38.          

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

17.06.2022.

 

39.          

Zespoły przedmiotowe:

–   analiza wyników klasyfikacji rocznej,

–   analiza frekwencji,

–   udział w konkursach, olimpiadach, zawodach

–   doskonalenie zawodowe nauczycieli

22.06.2022

Przewodniczący zespołów

40.          

Zakończenie roku szkolnego

24.06.2022

Ewa Syrylak

Anita Drzał

41.          

Konferencja podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2021/2022

04.07.2022

Ewa Syrylak

42.          

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym, część pisemna

24.08.2022

Ewa Syrylak

43.          

Posiedzenie Rady Pedagogicznej:

–  klasyfikacja uczniów po egzaminach poprawkowych i klasyfikacyjna,

–  zaopiniowanie aneksu arkusza organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022

ostatni tydzień sierpnia 2022

Ewa Syrylak

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.pl