IV miejsce w wojewódzkim finale „Olimpiady wiedzy z zakresu bhp w rolnictwie indywidualnym”

IV miejsce w wojewódzkim finale „Olimpiady wiedzy z zakresu bhp w rolnictwie indywidualnym”

Mateusz Baran, uczeń klasy III TAK, zajął 4. miejsce w wojewódzkim finale „Olimpiady wiedzy z zakresu bhp w rolnictwie indywidualnym”, organizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy.

Nad przygotowaniem Mateusza do olimpiady czuwał pan Piotr Binduga.

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl