I Kongres Samorządów Uczniowskich

I Kongres Samorządów Uczniowskich

W dniach 10-11.02.2022 odbył się I Kongres Samorządów Uczniowskich w Rzeszowie. Zespół Szkół reprezentowali: Hubert Cierpich – radny Rady Młodzieży Rzeszowa i sekretarz w Samorządzie Szkolnym, Martyna Kopiec – zastępca przewodniczącego w Samorządzie Szkolnym oraz pani Anita Drzał. 

Zobacz ZDJĘCIA

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl