Harmonogram egzaminów zawodowych – czerwiec 2021

Harmonogram egzaminów zawodowych – czerwiec 2021

EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA 2019 – przeprowadzany w roku 2021

Egzamin zawodowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE FORMUŁA 2017 – przeprowadzany w roku 2021

Egzamin zawodowy

Wszystkie informacje dotyczące sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych znajdziesz na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl