Finał Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Nakręć się na Środowisko”

Finał Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Nakręć się na Środowisko”

22 kwietnia 2022 roku w Święto Ziemi odbył się w naszej Szkole finał I edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Nakręć się na Środowisko” pod hasłem: „Retencjonowanie – współczesne wyzwanie” pod honorowym patronatem Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Stowarzyszenia “EKOSKOP” w Rzeszowie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Głównym Sponsorem nagród w Konkursie było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z klas 7-8, a wśród jego celów znalazły się między innymi:

  • poszerzanie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
  • dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem i kształtowanie postawy odpowiedzialnego korzystania z dóbr przyrody;
  • rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,
  • poznawanie zasad segregowania odpadów oraz działania recyklingu,
  • utrwalanie wiedzy na temat systemu segregacji odpadów,
  • upowszechnianie postaw odpowiedzialnego kupowania w duchu ZERO WASTE.

W finale Konkursu, przeprowadzonym w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości, wzięło udział 26 uczniów zakwalifikowanych do II etapu na drodze eliminacji szkolnych. Finaliści rozwiązywali test składający się z 35 zadań, a po nim uczestniczyli w wykładzie „EKOOGRÓD – zasady projektowania i pielęgnacji ogrodu dla przeciwdziałania zmianom klimatu”, wygłoszonym przez panią Joannę Bułat, oraz warsztatach florystyczno – recyklingowych „Niezła EKO Sztuka, czyli jak artystycznie wykorzystać odpady”, przeprowadzonych pod kierunkiem pani Marty Straub oraz pani Joanny Bułat.

Zwieńczeniem naszego spotkania była ceremonia wręczenie dyplomów i nagród wszystkim uczestnikom Konkursu, której towarzyszyli zaproszeni goście: pan Sławomir Progorowicz, prezes MPGK w Rzeszowie, pan Łukasz Lis, reprezentujący RDOŚ w Rzeszowie oraz pan Janusz Kielar, przedstawiciel PODR w Boguchwale.

Laureatami I edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Nakręć się na Środowisko” pod hasłem: „Retencjonowanie – współczesne wyzwanie” zostali:

I miejsce: Kacper Rokita – Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Jasionce (opiekun: p. Krystyna Łania)

II miejsce: Aleksandra Wrzos – Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Jasionce (opiekun: p. Krystyna Łania)

III miejsce: Oliwia Surowiec – Szkoła Podstawowa Nr 19 w Rzeszowie
(opiekun: p. Ilona Kruk)

Wyróżnienia:

Maja Rykiel – Szkoła Podstawowa Nr 25 w Rzeszowie

Maria Lorek – Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Rzeszowie

Natalia Fus – Szkoła Podstawowa Nr 25

Konkurs zorganizowały i przeprowadziły panie: Małgorzata Puzanowska, Joanna Bułat, Magdalena Zając i Małgorzata Wanat.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu oraz ich Opiekunom. Do zobaczenia w przyszłym roku 🙂 

ZOBACZ ZDJĘCIA… 

Dowiedz się więcej na temat konkursu…

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl