Egzaminy zawodowe 2021/2022

Egzaminy zawodowe 2021/2022

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH:

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: 10 STYCZNIA 2022 (PONIEDZIAŁEK)

OGR.03 – godz. 9:00

CZĘŚĆ PISEMNA KOMPUTEROWA: 12 STYCZNIA 2022 (ŚRODA)

OGR.03 – godz. 9:00

OGR.03 – godz. 10:30

OGR.03 – godz. 13:00

TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: 10 STYCZNIA 2022 (PONIEDZIAŁEK)

RL.09 – godz. 13:00

RL.22 – godz. 13:00

CZĘŚĆ PISEMNA: 11 STYCZNIA 2022 (WTOREK)

RL.22 – godz. 12:00

WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl