Technik architektury krajobrazu

Z innowacją pedagogiczną: "Aranżacja wnętrz i kompozycje florystyczne"

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego kierunek:

Technicy architektury krajobrazu należą do grupy pracowników poszukiwanych na  rynku pracy. Technik architektury krajobrazu zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i pielęgnacją ogrodów, terenów zieleni miast i obszarów wiejskich, aranżacją tarasów i balkonów, wykonywaniem dekoracji roślinnych wnętrz i kompozycji okolicznościowych.

Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.

Informacje dodatkowe

W programie  kształcenia bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii T,  przygotowujący ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą. Zajęcia praktyczne będą odbywać się w przedsiębiorstwach produkujących rośliny ozdobne oraz w gospodarstwie szkolnym. Uczeń ma możliwość nauki florystyki oraz architektury wnętrz podczas zajęć dodatkowych.

 

 Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • kwalifikacja 1: RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • kwalifikacja 2: RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

 Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany  do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • produkcji roślin ozdobnych,
 • urządzania i pielęgnowania terenów zieleni i zadrzewień,
 • wykonywania dekoracji roślinnych wnętrz,
 • opracowywanie projektów obiektów terenów zieleni,
 • pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu;
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości, sporządzania kosztorysów oraz stosowania zasad marketingu
  w działalności związanej z architekturą krajobrazu,
 • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą.

 Technik architektury krajobrazu znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,  urządzających
  i pielęgnujących tereny zieleni,
 • jednostkach administracji samorządowej w wydziałach geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni,
 • placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
 • szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
 •  własnej firmie.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl